Sunday, December 11, 2011

67th Monthsary!Nakakatuwang isipin na sa hinahaba ng pagsasama namin ni Nimmy, hindi pa rin nagbabago ang uri ng aming pag-uusap. Kung sa text man ito o kung magkaharap man kami, aakalain siguro ng sinuman na kami ay may sapak sa utak. Kasi madalas para kaming mga bata o mga sintu-sinto na akala mo’y hinihila ang mga pisngi o kaya’y nilalamutak ang mukha, para lang maging charming o cute.

“I love you mahaaal…”

“Eeeee… Mahal na mahal kita asawa ko…”

Kababawan man ito sa ilang intelektuwal na nilalang, hindi ko sukat isipin na mabubuhay ako kung wala ito bilang parte ng buhay ko. Kumpleto ang buhay ko dahil mayroon isang taong sumasakay sa aking kababawan. Na kahit ano man ang marating ko sa buhay, hindi ako mahihiya na marinig niya ako maghilik habang natutulog, na marami akong pekas sa balat, na minsan kailangan naming mag-usap kahit bagong gising kami at alam niyo naman ang halimuyak ng iyong bibig kapag kakagising mo lang sa umaga. Hindi ako nag-aalinlangan kapag mayroon akong kailangang sabihin sa kanya, tapat ko itong nasasabi, kahit ang gusto ko lang naman sabihin ay mga kung ano-anong walang kwenta.

Minsan nakinig ako sa isang guided meditation at sa isang diskusyon, may nagsalita tungkol sa authentic prosperity. Marami akong natutunan at isa dun ay ang ego mo ay patuloy kang sasabihan na may kulang sa ‘yo. At sa meditation, matututo kang kumawala sa ganitong patibong. Masayang nabuksan ang aking isipan na tila ba ako’y nagising sa katotohanan. Ako ay nabiyayaan ng napakagandang bagay sa buhay ko. Habang ang ilan ay nagkukumahog maghanap  ng kasintahan, at yung iba ay bagot na sa kakahintay, yung iba naman ay busy sa pagkakayod at paghahanap buhay, at ang ilan naman ay mayroong mga kumplikadong suliranin na tinatahak sa buhay nila, ako nama’y masaya na sa mga pagkakataong dumaraan, lalo na ang pagkakataon ng magmahal ng isang tao na alam kong binigay ng Panginoon.

Sa iyo mahal, maligayang ika- 67th monthsary natin.

Asahan mo na patuloy akong susuporta sa mga pangarap mo, at patuloy akong magiging tapat at mapagmahal mong kabiyak.  Ipinagdarasal ko ang mas magandang kinabukasan para sa atin.

Mahal na mahal kita. 

Friday, November 25, 2011

Stronger

Stronger
by Mandisa


Hey, heard you were up all night
Thinking about how your world ain't right
And you wonder if things will ever get better
And you're asking why is it always raining on you
When all you want is just a little good news
Instead of standing there stuck out in the weather

Oh, don't hang your head
It's gonna end
God's right there
Even if it's hard to see Him
I promise you that He still cares

When the waves are taking you under
Hold on just a little bit longer
He knows that this is gonna make you stronger, stronger
The pain ain't gonna last forever
And things can only get better
Believe me
This is gonna make you stronger
Gonna make you stronger, stronger, stronger
Believe me, this is gonna make you ...

Try and do the best you can
Hold on and let Him hold your hand
And go on and fall into the arms of Jesus
Oh, lift your head it's gonna end
God's right there
Even when you just can't feel Him
I promise you that He still cares

'Cause if He started this work in your life
He will be faithful to complete it
If only you believe it
He knows how much it hurts
And I'm sure that He's gonna help you get through this

When the waves are taking you under
Hold on just a little bit longer
He knows that this is gonna make you stronger, stronger
The pain ain't gonna last forever
In time it's gonna get better
Believe me
This is gonna make you stronger

Thursday, November 24, 2011

Stupidity Episode 1

Picture taken from:  http://www.3rdeyeopen.org

A long time ago, there lies a kingdom from a far away land. The kingdom has a Handsome King and a Beautiful Queen.  On the contrary to the foregoing, their child was an ugly, horrible, dark Prince. So ugly was the face that no one dares to look at. His face was hideous that anyone who lay their eyes on his face will die of a heart-attack.

One day, the ugly prince went to the woods to play. He got lost from the long and winding track. Tracing his route, he saw a cabin and knocked.

“Hello, anybody home? I’m lost. I need to get back to Kingdom before 
supper.”

An old lady opened the almost dilapidated door and was shocked on the sight of the prince.

“Go away ugly Prince! I can’t help you. I’m old and…”

Before she can finish her sentence, the old lady died of heart-attack.

The sad ugly Prince got bewildered. He went back to the road and on his way, he saw a horse carriage. The old man halted the horses and asked the Prince.

“Are you lost my child? Where are you headed?”

“I need to get back to the Kingdom before supper, I’m lost and I can’t find my way back.”
Before the old man can respond, he died.

The ugly Prince head on to the gravel road and saw a fruit stand. He stopped by and asked the store owner.

“Madam, I’m lost and hungry. How much is an apple?”

The store owner looked at the pale and ugly Prince. To her shock, she died.

The ugly Prince took a big watermelon and headed back to the road. On his way, he saw an old man with a dog. The ugly Prince know that in order for the man not to be killed, he need to cover his face and what better way to do just that is by using the watermelon he stole.

He covered his face and asked the old man. “Sir, I need help to find my way back to the Kingdom. I’ve been walking for hours, and not a single human being survived seeing my face.”

“I’m on my way to the Kingdom to pay taxes. You can walk with me, but you have to give me your watermelon.”

“NO! You can’t have the watermelon. The moment I give this to you, you will die.”

Startled by the ugly Prince’s abrupt retort, the old man pulled his dog’s harness and walked away.

The ugly Prince followed the old man with the dog, still carrying the watermelon both with his hands, up on his face.

“You can’t trick me old man. I can still follow you on your way to the Kingdom.  You can die after tagging me unknowingly from a distance.”

The old man found out that the ugly Prince is following them. He purposely changed his route. His dog suddenly became uneasy. He pulled his dog’s harness and the ugly Prince heard the dog’s restrained sound. The ugly Prince can’t see the whole ordeal because of the watermelon blocking almost half of his vision of the road.

Towards the ugly Prince’s last step, the ugly Prince fell towards a big cliff. His head banged on a sharp stone crushing his skull and his left eye popping out. The watermelon swung by his chest and got crushed on his pelvic.

The dog’s tail went side to side and pulled his master towards the road to the Kingdom to pay taxes.

The END.

Saturday, November 19, 2011

Fionnghuala by Anuna


I'm currently studying Celtic music and this song interpreted by the best Celtic music chorale, Anuna, has moved me into multitude of proportion. Their superb rendition, arranged by Irish composer Michael McGlynn is so fascinating that it made me watch this video multiple times. From beginning to end, I had goosebumps more especially towards the audience's generous applause. 

Complete Lyrics in Scottish Gaelic

Ars' an gobha fuiricheamaid
Ars' an gobha falbheamaid
Ars' an gobha ris an ogha
Na sheasamh aig doras an t-sabhail
Gu rachadh e a shuirghe

Sèist: (after each verse)
'Si eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Am bothan a bh' aig Fionnghuala
'Si eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Am bothan a bh' aig Fionnghuala

Bheirinn fead air fulmairean
Bheirinn fead air falmairean
Liuthannan beaga na mara
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn

Cha d'thuirt an dadan a' seo
Cha d'thuirt an dadan a' seo
Cha d'thuirt an dadan a' seo
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn

Bheirinn fead air fulmairean
Bheirinn fead air falmairean
Liuthannan beaga na mara
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn

Cha d'thuirt an dadan a' seo
Cha d'thuirt an dadan a' seo
Cha d'thuirt an dadan a' seo
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn

Thuirt an gobha fuirighidh mi
'S thuirt an gobha falbhaidh mi
'S thuirt an gobha leis an othail
A bh' air an dòrus an t-sàbhail
Gu rachadh e a shuirghe


***
Lyrics in English
The blacksmith said, "I'll wait"
The blacksmith said, "I'll go"
The blacksmith said, in his confusion
Standing at the door of the barn
That he was going to go courting

Chorus:
Island of bothies, of bothies
Island of bothies, of bothies
Island of bothies, of bothies
Fingal's bothies
Island of bothies, of bothies
Island of bothies, of bothies
Island of bothies, of bothies
Fingal's bothies

I'd knock spots off the birds
I'd knock spots off the hakes
Little lythes of the sea
We would take a while hauling them in
If our hand lines last

We got nothing here
We got nothing here
We got nothing here
We would take a while hauling them in
If our hand lines last

I'd knock spots off the birds
I'd knock spots off the hakes
Little lythes of the sea
We would take a while hauling them in
If our hand lines last

We got nothing here
We got nothing here
We got nothing here
We would take a while hauling them in
If our hand lines last

The blacksmith said, "I'll wait"
The blacksmith said, "I'll go"
The blacksmith said, in his confusion
Standing at the door of the barn
That he was going to go courting

Thursday, November 17, 2011

Downbeat Thrown


Where's the cliff when you need it? When you need it more to fly than to exterminate yourself from the world? Questions like this haunts me at the same time bores me to pieces. It's like you just want to jump, take the plunge and enter a world of the different dimension. 

Gone are days of extreme paranoia. Gone are the days of obvious predilection to pain. Now is the day to soar. Now is to clasp both hands and in between is just a thin air. You stare at yourself in a reflection, and you see someone with a resemblance to your hope. 

Where's the cliff when you need it? To throw away the compost of your past. To see how gravity pulls the scum of your world. I see my own smile. The tears of insurmountable longing for power. It's the day of triumph. The day of the endless. The day when it haunts and bores, the day when you enter the dimension. 


Leather gloves clenching the heart of the pessimist. 


Where's the cliff when you need it? 

Tuesday, November 8, 2011

Dark
It is known truth that both of us has nurtured strong faith in Him. We believe in His omnipotence and His way of delivering His precious gifts and blessings to us. We do away with the thought that despite our kind of relationship, He still loves us and guides us the same way He does with straight couples. He's kind to each and everyone and that's how He will be forever. 

True enough, I've gathered from Mr. Schuller that there are stages in Faith. We come across several challenges that makes us question Him. We doubted His presence. I personally feel He has forgotten me. In this dark moment of my life, I requested for Him to feed my hope. Nimmy prayed for me that I may trounce this depression and bring me to a place where I can make use of my talent. Nimmy told me, "Mahal, we can't be busy together. God said, if that happens, it's going to be difficult for us." He's right. I suddenly felt guilt for thinking that way. I can still remember how Nimmy narrated how God answered him. From then on, we never showed any signs of reluctance not to believe. 

But I'm just human. 

As I write this entry, I am then again feeling the need to be alone, to ostracize myself, rethink and find myself. It's becoming a cycle, it's not that easy, mind you. I despise it. 

No self-help book can rally round yours truly. I'm on the verge of not even trusting myself and my friends. I'm plain weird. 

Just few hours ago, I received a text informing me that my application got pended. Another rejection blown to my face. It's been a year of recollecting myself, trying to think of what else to do and aspire for. Seeing a lot of closed doors has becoming a hobby, I needed to get out. 

I'm in dark. 

Sunday, November 6, 2011

AmendIn my own humble ways, when contemplation is not enough for me in trying to digest behavior of people, I try to seek in understanding the culture that is weaving the contemporary society and how it is evolving. I'm a far-cry from any expert or a sociologist. However, my perspicacity enlightened me that it's really not about the powerful people.  It's not about who's weak or oppressed. Not too close in its disparity. But greatly inclined in the way how people live. And this is how I start to analyze my own. 

I'm vulnerable as a victim to any infringement. I live inside a society where laws and statutes are prolific in words, but doesn't hold much dignity and conviction.  This holds a strong foresight to a challenged and shaken justice milieu. I am not alone in the desire to better lives and affluence or anything similar to that nature. Yet right before my eyes, carnage pounces on every corner to either bring food on the table, or fund further atrocities. 

I am PRO Life and deems the rights appended to any human being. 

But I am not alone in this society. What kind of strength should everyone bear to whittle down the termites splurging in and out? When things get into your senses, you feel for those that have crumbled. I feel like just being helpless like those that have suffered. 

And when it seems I get cornered by believing that we live in an irreparable society, the only way I know I can afford for a bail out is clasping both my hands and implore God to deliver a transformation and bestow upon us peace - not just for myself, but for the people who needs it whether they know it or not. 

Friday, November 4, 2011

When Kids are Not Kids (literally)


Our household is composed of the usual cast; the Mother, the Father, Sister and Brother. I’m the eldest and I’ve seen my sister and brother become adults right before my very eyes. When I was still young, they were babies. Unlike most of the elder siblings, I don’t get jealous by my parent’s ardent attention with the juvenile rowdy broods. I got a life of my own and I only need minute guidance from mama and papa. When I was a kid, I got high expectations upon myself and I felt the need to inspire the kids to study well like me. I thought I got 50% success rate in that goal, having my sister graduate BS Nursing and my younger brother, still a work in progress. He’s out from college pursuing rock music.

Growing up, I was used to having kids running around the house. I used to seeing crayon marks in the wall, toys all around the living room and candy wrappers hidden under the sofa. Apart from the usual riot I see almost every day, my parent’s voice lingers in every corner of the house. On those very moments, you can see me inside my room, studying. Or doing my favorite monologues or singing.

My parents now are nearly approaching their 60’s. The average age of the household now is sitting at 37.8. In other words, we’re getting old and the usual noise you hear at home is now replaced with the noise of TV, radio, dogs barking and neighbor’s children playing outside the street.  

Only until recently that we got to be friendlier to our pets. In comparison to the previous years, we’re generally friendly to our house pets but not to the point of allowing them inside the living room. They can just go as far as our dirty kitchen. They have their own abode in our garage or backyard.

Things have changed and we now miss having kids around. However, we can’t have the option of having another kid, for obvious reasons that Nimmy and I can’t produce our own. Adoption is not also an option. Raising a kid for us means we have to be very stable in all aspect. We’re working on it. My sister doesn’t have a boyfriend and I influenced sister enough with the need to establish a good life for her future kids. Brother has a girlfriend, but he’s well aware of the repercussion of having his own family. He’s definitely not ready for it.

So to satisfy our craving, we have established some special bonds with our pets. They can now enter the living room, play around the carpet - which by the way, have been exposed to our dog’s furry coat. It’s a struggle to clean. Cats can now wander around our rooms. Cats and dogs have been playmates and our spring door, their most favorite playground equipment. 

By the way, if you consider fighting cocks as pets, we have around 17 cocks- 12 found in our farm, 5 are in our backyard, tendered by my dad.  Whether they like it or not though, they can just stay where they are. 

I'd like to introduce our cute and lovable house pets. Apologies for the pictures, it's hard taking them when they are in constant playful motion and if you're just using a cellphone cam. Also, they have last names too, courtesy of my very prolific sister. Enjoy! 

Yuki Manashue, our 2 years old Canaan white breed dog. His tricks include high five and  puppy eyes.
Jamal Yaislamiya, 3 years old dwarf askal. He's the Mara in Mara Clara.

Cerberus Xrus, 3 years old dwarf askal, the Clara in Mara Clara. He's got special talent; licking walls and doors.
Lucio Cubangay, son of the famous blogger Nimmychan, chilling out in our car Nikki. 
Father and son, Nimmy and Lucio. This is also my current phone wall paper. So cute, I wanna  squeeze them. 
Odie Wankinobeh, 5 years old tri-colored queen resting in Nimmy's thigh. 

Wednesday, November 2, 2011

On Getting Fit


2.5 lbs

I admit it.

I’ve procrastinated in my aspiration of achieving wellness. If I remember it right, a month before leaving our apartment in Pasig, I make it a point to jog in the nearby mall’s massive parking space almost e-v-e-r-y-d-a-y. My goal was to compensate on my hobby of stuffing my face with food. Because that time, living with your partner is to be surrounded by food and other gastronomic pleasures. Blame it on appetite and Nimmy’s generous dad because every week, we don’t spend too much for food anymore, because our ref is a refuge for plethora of carbs and sweets and other dishes which propels you to eat and eat some more.

Now I’m back to my parent’s house, I get to experience a whole lot of difference from my usual lifestyle. I have more reasons to get fit. 

As I zero-in the grounds to have a healthy life back, I thought that I just turned 31 and my body requires more nutrients and vitamins to be able to sustain vitality and strength. 

What’s more important is my aspiration to live longer so I can achieve whatever it is that I am dreaming of. Wellness is of paramount nowadays, because of the stress each person can get because of work and the unhealthy habit of the populace.

So only last week, before the long-weekend, I committed myself to exercise, healthy diet and meditation. Just today, I’m feeling the early benefits of it.
Caloocan-Bulacan boundary, my new running road
It’s true that when you exercise, you feel happy. It’s true that despite the feeling of soreness in your thighs, biceps and back, you feel that there are changes happening in your body.  You can’t help but anticipate for more positive changes. Only recently, I found myself addicted to coffee because when I halted the habit just even for a day, I get headaches. Meditation cures just that. Deep breathes, finding my center and ability to control thoughts are proven powerful cures for my anxieties. Honestly, I can say that I can think more clearly now compared to few months back. I can now rekindle my being and I’m happy to say that it has greatly benefited not only me but the people surrounding me.

To affirm my goal of wellness, I am committing myself to the following; 
  • Balanced diet
  • Running
  • Light weights
  • Meditation
  • Prayer
  • Love
Approximately 3 kilometers from turf, middle of the road, alone and doing brisk-walk

Monday, October 24, 2011

Guardian AngelFor once in your life, have you wished seeing your guardian angel? The being we all know having wings and a fine-looking face, usually seen on robe and depicted on story books, and descriptions better seen as caricature on Christmas season. Others believed that angels are spirits that sashay on our motions and everyday living.  Others also say that they take the human form sometimes, although this one is less popular. One thing is true though for most, that angels are like protectors from untoward occurrences.

I think I saw my guardian angel in 1992.

I was asked to do errands by mom one day. The task requires me to purchase several stuff for our garments business. At 12, I’m already adept as to where the retail market is from. I already got acquainted to several store owners. In other words, at a young age, I know the “where” and the “how much”.  As I remember that very day, I was talking to a salesperson about a recent purchase and might require some time to complete. I told her that while waiting, I will just have to have my school ID laminated. During that time, our school doesn’t own yet a laminating machine, so students will have to make ways in keeping their school ID in one piece before the school year ends.

I crossed the street, went to the nearby school items store. My ID was returned to me and I got excited how it became so sleek after lamination. A hole was punched and a clip was inserted. I hurriedly crossed the street again to pick up what I have left from the store.

“Ate, kunin ko na yung kahon.”

“Sige, sandali lang.”

On my way to the PUJ station, someone, around 15-16 years old went towards me and placed his heavy hands in my shoulder. He was way taller and bigger than me.

“Putang ina mo, akin na yang pera sa bulsa mo, kundi sasaksakin kita sa tagiliran mo.”

I was completely stunned.  

I can’t even utter any word during that time.

The poor kid, gave in to the coercion and intimidation. Good thing I only had 85 pesos in my pocket. During that time, it can buy you three value meals in McDonalds.

As I don’t know what to do, my instincts just propelled me to walk towards the jeepney station, and ride home without paying the driver. My mind is telling me to cry, and my heartbeat is so fast that I can’t breathe. Tears fell instantly in my eyes. I started to pity myself for being weak.

From a distance, a guy, probably around 20-25 years old actually witnessed the ordeal. He approached me and asked.

“Ok ka lang ba? Wala kang kasama no?”

“Wala po eh…”

And I cried quietly while following him.

“Tara, san ka ba umuuwi? Sumabay ka na sa akin.”

I told him where I live and as I look into his face my eyes got blurred with teardrops.
The guy sat in front of the jeep, near the driver and yours truly went inside and sat near the driver’s back.  I can see from my position the guy and he told the driver what just happened to me.

Up until this point, I can’t remember the guy’s face. But honestly, I really felt his someone I know from a long time. He’s like a relative, an uncle. He paid for the fare, and I sat down, thinking what just happened. I was really shocked. I know he's giving me glances, and mostly pitying me. All throughout the ride, I was just staring at my toes.

I bid goodbye to the guy, and thanked him for shelling out few pesos for me. He smiled and all I felt was profound peace I can’t understand. I know he’s my guardian angel. I’m just so sure about it.

I rushed myself to the house and cried to my mom while telling the story. She got really worried, and never asked me to do the errands for her.

And I never told anyone about that person who helped me.

Fast forward 19 years, I felt the need to blog about him and tell the universe that I’ve experienced a guardian angel’s presence. I can’t thank him enough for helping me get through that experience. On my mind, whether he’s true or not, I’d like to pray for his good soul. You don’t get to witness good deeds a lot, but that experience with him really gave me the strong faith that if you get in such tribulation, there’s always going to be that higher being to help you out. It’s true.

To my guardian angel, I don’t get to pray for you a lot, but tonight, I’d like to offer a short prayer for you.

How about you? Have you experienced the presence of your guardian angel? 

Friday, October 21, 2011

Thank you!

Picture taken from: http://umeandwe.blogspot.com

Yesterday was my 31st birthday and it was one of the most memorable! 


I'd like to thank God for giving me this life and blessings that made me who I am today. 

I'd like to give a big shout out to the following people who remembered my birthday through Facebook notification. I remember a tweet, "If you like to feel appreciated, always remember you can always change your birth date in Facebook..." LOL. 

But seriously, I really did feel appreciated and loved. Yesterday until today this morning, was like a mini-online reunion with some of my friends whom I never talked to for more than a year. Nonetheless, it's a great realization for me that despite my choice of closing my FB wall to my friends - they all sent me short and quick messages just for me to know that they've remembered my special day. 

Thank you to my blogger friends which happens to be most of my Twitter kakulitan. You guys have no idea how you keep me company for a year already. Our twitter and blogger interactions really completes my day. I can't imagine surviving depression and boredom without your wits and humor. 

Special mention to: 

ronaldreyes
jepjepdee
caffei_nate_d
handyman_ph
mac09callister
_geek_
Suplado_
hartlesschiq
iamPsycheALLAN
soul_jacker
shesthebosch
marcy2mang
iyakhin
leahsayomac
lonewolfmilch
CedMD17
tridlovesU
ceiboh
iamredsalgado
elayas
heyoshua
dan3u
khantotantra
citybuoy
heyeiyan
akosibabit
bohemian_diary
ilovesani
bulakbolerosasg
johnahmer
brainyangelic
green_breaker
iheartroanne
TRAurelius
niflheimr
binobautista
babejaps
andydugay
khacai
akosimrchan
Hey8sLeo
josephthaddeus
AXLPPI
balangingi
ihateposh
angYOW
notthewimpykid

Thank you to those blog comments/greetings through baklangcockroach.blogspot.com and here: 

charles.
Sean 
Jelai
CKEspanol
SunnyToast
KikoMaxxx
anney
Ayielle
caloy
daniel the jagged little egg
bien
Hi! I'm Lili! 
Ms. Chuniverse
ZaiZai
google delacruz
Aris
Diamond R


To my Facebook friends composed of school mates, classmates, org-mates, former office mates, neighbors, relatives and badminton buddies; the list could have been longer if I haven't closed my wall; but it's better this way, really. 

Nap Evangelista
Krissan de Guzman
Anna Garcia
Judes Ramirez-Catalano
Mg Delas Alas Mendoza
Princess Porte
Neneng Galarpe
Lovely Czarina
Jerin Solis
Janice Dela Cruz Vidal
Alex Silvestre
Cabu Caburian
Maria Ifliza Guarino Capacio - Roasa
Khieziah Aguinaldo
Leo Tolentino
Al Lan
Nek Evora Barro
Rose Labindao
Aileen Tapel
Azineth Baguio
Kristine Joy Dala
Urman Preet Singh Jolly
Cristina Kim
Joanne Luis
Pete Castro
Mylen Lumahan Tolosa
Maria Teresa Trinidad - Morado
My Pajarillaga
Dez Bradley
Ramir Gojit
Fan Ni Saunders
Loui Castillo
譚週
May Hernandez
Peter Paul Loteria Magat
Jimrei Jess Miranda
Farrah Duey
Cecil Ejanda
Rhan Runner
Jessy Tanjuaquio
Lee Cedrick Fillarca
Kc Cruz
Ellen-Meg Cerrada
Donna Bebe - Bartowski
Lhai Montano
Gilyn Panteleon
Ed Ward
Mez Follante
Arjhay Agapay Fukuchi
Sanie Callueng
Aldwin B. Catral
Atty. Onette Toldanes
Anna Lee Fos
Ivah Denise Barrera
Dondoy Luna
Emcie Ramirez- Dela Torre
Daniel Chyll Marmita - Sarroza
Jenalin Padolina - Tualla
Mica Mics
Cheche Zabala
Ronnie Comia
Victor Tolosa
Jape Isish Gurrobat Mayor
Jeffry Buboy Sulayao
Christine Dacanay Cacal
Donna Adarle Geniza
Bam Quiestas Mijares
Vince Condicion
Rohamah Manuel
Cel Timbre
Mheng Ruiz - Malcampo
Zyrille Mirandilla
Eynz Fernandez
Polyn Kagaoan
Msdhane Nhea
Irwin Michael Hinayon
Cherie Joy Orfanel
Christopher Gatlabayan
Deza Fabul
Atty. Eli Aringay
Erickathess Molano Diokno
Mela Asturias
Aejae Bautista
Kristine Dela Pena Coronel
Rence Respino
Melissa Dala Apolonio
Fred Carpio Rn
Aline Olson
Chona Reyes Vernon
Erick Frago
Jacqueline Figueira
Debbie Paz
Brenda Alegre
Kris Oliver
Marah Ostonal
Diyaki Alyana
Rosa Almencion
Ariel Pinano
Romeo Urbano
Janice Ambayec-Schroer
Airen Duran
Ivy Joanne Ganaden
Pinky Valerio


Thank you for to those who spent one peso (unless you have unlimited text on your phone) and texted me - 

Maricon Madrilejos
Jeck Amor
Desole Boy
Ethel Mationg
Kelly Guerrero
Jonah Trinidad
Willy Apostol
Yuan Pancho

I may not have a lot of friends in this world, but I'm so happy receiving all your greetings in whatever way! 

Lastly, I'd like to thank the love of my life, Nimmy for creating two special posts on his blog for my birthday. I love you Mahal. See you later. 

To my parents, my sister and brother who all went with me, early morning of Thursday to hear mass, thank you and I love you all. 

To all my friends, I think the list is good for next year's celebration invitations, aye? :) 

Have a great day everyone. I love you all!